Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Intézményvezetői bevezető

Intézményvezető:

Rakk Hajnalka

Intézményvezető helyettesek:

Illésné Almási Ágnes
Ponyeczkiné Brezovai Katalin

OM azonosító:

201056

Szentesi Felsőpárti Óvoda

6600 Szentes, Rákóczi Ferenc utca 46-48.
Valljuk, hogy az óvodai élet minden napját úgy kell megszerveznünk, hogy a gyermek annak minden percét játékként élhesse meg. A szabad játék és a tudatos tervszerű munka a gyermekek személyiségének, képességeinek kibontakoztatását, fejlődését eredményezze.
A nevelőközösségünkben kialakult elfogadó, egymást segítő nevelői attitűdöt, a gyermekek felé közvetítendő értéknek tartjuk.
Inkluzív szemléletünk és az ennek megfelelő pedagógiai munkánk a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek számára a későbbiekben megalapozza a társadalomba való sikeres integrációt. Tudatosan szervezett, tervezett nevelési helyzetek megteremtésével, személyre szóló fejlesztő munkával a hozott hátrányokat csökkentjük, és ez által a gyermek esélyeit javítjuk az iskolai tanuláshoz.
A gyermekek kiegyensúlyozott személyiségfejlődésének elősegítése érdekében a szülők és az óvodapedagógusok egymást segítő, megbecsülő nevelőpartnerek kell, hogy legyenek.
Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a gyermekeket megvédjük az erőszak, a támadás, a fizikai és lelki bántalmazás, az elhagyás vagy az elhanyagolás, a rossz bánásmód vagy a kizsákmányolás bármilyen formájától.
Fontosnak tartjuk, hogy az óvodák értékeit, hagyományait, egyéni arculatát megőrizzük, de mind emellett nevelőtestületünk nyitott legyen az új szakmai kihívásokra és a köznevelésben bekövetkezett változásokra is.
Intézményünk gyermekközpontú, melyben biztosítjuk azokat a kedvező körülményeket, amelyekben az individuum ki tudja bontakoztatni magát, melyben a tevékenykedtetés a középpontban áll. Célunk olyan pedagógiai környezet kialakítása és fenntartása, ahol kialakul a biztonságot nyújtó szokásrendszer, az egészséges életmód iránti igény és a környezettudatos magatartás.
Intézményünk nevelőtestülete olyan pedagógiai munkát sugároz, melyben érvényesül a gyermek személyiségének tisztelete, feltétel nélküli elfogadása, a nevelői tolerancia, a gyermekközpontúság, az együttműködési készség. A sajátos nevelési igényű gyermekek, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlősége és integrációja biztosított minden tagóvodában.
A gyermek elsődleges, szabadon választott tevékenysége legyen a játék, mely során kibontakozhatnak képességei, ismeretei gyarapodhatnak, fejlődhet személyisége, választási lehetőségeket kaphat, meg tanulhat dönteni.
Törekszünk arra, hogy pedagógusaink és a pedagógiai munkát segítő dolgozóink szakmailag felkészültek, egészségesek, kiegyensúlyozottak, derűsek legyenek.
Rakk Hajnalka
intézményvezető