Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Szentesi Felsőpárti Óvoda Damjanich János utcai Tagóvodája

Tagóvoda vezető:

Ágostonné Szabó Tünde

Férőhely:

44 fő

Jelenlegi létszám:

44 fő
boldog óvoda

Csoportok:

Süni csoport

Süni csoport

óvodapedagógusai: Ágostonné Szabó Tünde,
Balogh Árpádné pedagógiai asszisztens
dajka néni: Berényi Sándorné
Mókus csoport

Mókus csoport

óvodapedagógusai: Répa Ferencné, Kardos Katalin Klaudia
dajka néni: Staberecz Zsoltné

Óvoda bemutatása:

A Szentesi Felsőpárti Óvoda egyik tagóvodája a Damjanich János utcai Tagóvoda, mely a város peremkerületén, a „hékédi” városrészen helyezkedik el. A városban
harmadikként létesített óvodai intézmény.
Hatalmas telken álló családias hangulatú óvoda, két vegyes életkorú csoporttal. Sok játék- és mozgáslehetőség biztosított a szépen parkosított, fákkal, gyümölcsfákkal, bokrokkal, virágokkal beültetett tágas udvarunkon, melyen nagy füves és térkövezett terület is található. Több rugós- és rönkfából készült mozgásfejlesztő játék, nyári fürdőzésre alkalmas medence és kerti csobogó szolgálja a gyermekek kényelmét. Csoportszobáink otthonosak, jól felszereltek, a vegyes csoport életkori sajátosságainak megfelelőek.
Évek óta 100%-os kihasználtsággal működünk, a túljelentkezés a jellemző. Nevelőtestületünk szakmailag jól felkészült, nyitottak vagyunk az új dolgok iránt, az innovációra, a folyamatos ön- és továbbképzésekre.
Pedagógiai programunk kiemelt területe az egészséges életmódra nevelés és a környezetvédelem, a környezettudatos magatartás kialakítása. Programunkban helyet kapott Székely Lajos: Szív Kincsesláda egészségnevelési programja, a Dohányzás vagy Egészség kiegészítő óvodai program, az Ovizsaru és a Boldog Óvoda program is. Óvodánk integráló intézmény.
Nevelőközösségünk aktívan részt vesz a város kulturális életébe, állandó résztvevői vagyunk a gyermekekkel a városi rendezvényeknek.
Óvodánk minden dolgozója arra törekszik a pedagógiai munka során, hogy családias, nyugodt légkörben, kiegyensúlyozott, boldog, a világra nyitott gyermekeket neveljünk.
Óvoda címei:
► „Boldog Óvoda”
► A „legösszetartóbb” óvoda
► A „legösszetartóbb” óvoda
► Virágosabb Szentesért Pályázat intézményi kategóriájában többszörösen díjazott óvoda

Szentes Város Felsőpárti Óvodásaiért Alapítvány

Alapítvány adószáma: 18451061-1-06
Bankszámlaszáma: 11735043-20012106-00000000
Alapítvány célja: Az intézmény működési területén élő óvodáskorú gyermekek személyiség fejlesztéséhez szükséges feltételek javítása. Szociális, gyermekvédelmi, nevelési és egészségügyi területen a gyermekek esélyegyenlőségének javításához anyagi és természeti támogatás nyújtása.

a)A nevelési feladatokhoz kapcsolódó programokban a szociálisan rászorulógyermekek támogatása – pl: színházbérlet, uszodabérlet, kirándulásokköltségeinek átvállalásával.

b)Az egészséges életmódra nevelés és a testi nevelés tárgyi feltételeinekjavításához anyagi segítségnyújtás.

c)A gyermekeket körülvevő természeti környezet felfedezéséhez, megismeréséhezszükséges tárgyi környezet kialakítása anyagi támogatással.

d)Céljainak megvalósítása érdekében együttműködésre törekszik állami, társadalmi,egyházi és jogi személyekkel.

e)A feladatok ellátáshoz szükséges források biztosítására pályázatokon veszrészt, adományokat gyűjt és közvetít, szponzorokkal támogatási szerződéseketköt.

Alapítványunk nem közhasznú, gazdasági tevékenységet nem folytat.
Működési területe Szentes Város úgynevezett felsőpárti és hékédi városrésze, célközössége az e területen élő 3-7 éves korú gyermekek. Alapítványunk az általunk támogatott intézmények Rákóczi Ferenc és a Damjanich János Utcai Óvoda vezetőinek véleményeit meghallgatva terveztük feladatainkat és költségvetésünket. Az anyagi bázisunkat a részünkre felajánlott Szja 1%, valamint egy magánszemély pénzbeli adományai, pályázati források képezik.
A környezetünk számára fontos, az általunk végzett közösségépítő, értékmegőrző, valódi értékeket megmutató tevékenységek. Ennek hozadéka elsődlegesen a területünkön élő 3-7 éves gyermekek fejlődésében érhető majd tetten. Indirekt hozadéka megjelenhet a gyermekek családjában, a család életminőségében, értékrendjében.
Külön programok az óvodában:
Rendezvények:
► katolikus és református hittan
► népi gyermekjáték, néptánc
► játékos angol
► úszás, vízhez szoktatás (nagycsoportosok részére)
► Ismerkedős szalonnasütés
► Őszi-, Adventi- és Húsvéti barkácsnap
► Állatok világnapja
► Mikulás
► Karácsonyi ünnepség
► Farsang
► Húsvét
► Anyák napja
► „Kerek nap a gyereknap” – Családi gyermeknap
► Évzáró
► Kirándulások

Képek az óvodáról: