Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Szentesi Felsőpárti Óvoda Százszorszép Tagóvodája

Tagóvoda vezető:

Bányik Ibolya

Férőhely:

110 fő

Jelenlegi létszám:

69 fő

Csoportjaink:

Napraforgó csoport

Óvodapedagógusok: Birkás Aranka, Papp Orsolya
Dajka: Magyar Flóra

Pillangó csoport

Óvodapedagógusok: Gere Ernőné , Cziczkáné Piti Mariann
Dajka: Fási Emese

Katica csoport

Óvodapedagógusok: Bányik Ibolya, Gere Ildikó
Pedagógiai asszisztens: Vida-Szűcs Kitti
Dajka: Czakó Nóra
Százszorszép Tagóvoda
A Százszorszép Óvoda a Kertvárosi részen helyezkedik el. A lakótelepi és kertvárosi rész viszonylag fiatal az óvoda eredetileg is óvodai intézménynek épült. Elrendezését tekintve igazán praktikus, mert minden óvodai csoportnak külön előtere, benne öltöző helyisége van, saját mosdóval rendelkezik minden csoport. Így van lehetőség arra, hogy családias légkörben, másoktól zavartalanul folyjék a pedagógiai nevelő-oktató munka. Az óvoda udvara is tekintélyes és figyelemre méltó. Minden csoportnak kialakított játszó területe van, de az átjárhatóság biztosított a gyermekek számára. Szép, esztétikus játékok, nagy árnyékot adó fák, bokrok, füves és térburkolós területek is rendelkezésre állnak a gondtalan játékra. Ekkora területen kellemesen kimozoghatják magukat a gyerekek. Kinti kutak biztosítják a nagy melegben a megfelelő folyadékpótlást a gyermekek számára és az udvaron solar tusolók nyújtanak felfrissülést a gyerekeknek. Minden évben indulunk a Virágosabb Szentesért pályázaton, ahol megmutathatjuk, milyen szép virágos kerttel, balkonnal, beültetett kőlábakkal szépítjük óvodánkat. Minden évben sikerült helyezést is elérnünk. Nevelőtestületünk mindig képezi önmagát, nyitottak az újra, az újításokra, ezért figyelemmel kísérik a továbbképzéseket. Óvodánk egy pedagógiai asszisztenssel rendelkezik, aki az éppen aktuális kiscsoportban segíti a beszoktatást. Esetenként más csoportban is besegít, ha ott van rá szükség.
Óvodánkban délutáni időpontokban lehetőség van a gyermekeknek református és katolikus hittan foglalkozásokon részt venni, valamint kutyaterápián, társastánc foglalkozásokon, óvodai angol foglalkozáson. Pedagógiai Programunkban is megtalálható a Százszorszép Tagóvoda program kiegészítése, melyben megfogalmazzuk, hogy a gyermekek nevelésében előtérbe helyezzük az egyéni képességfejlesztést és a manuális készségfejlesztést. Célunk a gyermek egész személyiségének megismerése, fejlesztése egyéni képességszintjének megfelelően. Kiemelt feladtunk a gyermekek fejlődési szintjének megállapítása, figyelembe véve az életkori sajátosságokat és az egyéni képességeket. Fontos számunkra, hogy lehetőséget adjunk az esélyek egyenlő megteremtésére akár SNI, akár tehetséges gyermekről legyen is szó. Célunk, hogy a gyermekek az óvodáskor kezdetétől az iskolába lépésig bővíthető, élményt nyújtó, cselekvésre késztető közegben nevelkedjenek. Két alapvető szempontot tartottunk fontosnak a JÁTÉKOSSÁGOT és az ÖNKÉNTESSÉGET. Manuális készségfejlesztés célja a gyermekek finommozgásának, szem-kéz koordinációjának, térpercepciójának fejlesztése, a szép iránti fogékonyság, igényesség kialakítása. Feladatunk a gyermekek számára biztosítani a mindennapos ábrázolási tevékenységeket. Olyan kézműves technikákkal ismertessük meg őket, melyek segítik kreativitásuk-fantáziájuk fejlődését. Óvodánk profiljához kapcsolódik az aktuális tanévben 3-szor megrendezésre kerülő kézműves délutánunk, melyeket az éppen aktuális évszakhoz vagy éppen ünnephez kapcsolódóan szervezünk meg. Az éves oktató- nevelő munka tervezése során a (HEFOP/2005/2.1.6.) a tűz, víz, föld, levegő műveltségtartalmak tématerv-javaslatait, az ünnepköröket, a helyi sajátosságokat, a néphagyományokat továbbá az Országos Óvodai Alapprogram elveit, ajánlásait vesszük figyelembe.
Óvodánk bekapcsolódott 2016-ban az „Ovi-zsaru” programba, melyet rendszeresen alkalmazunk és a napi tevékenységek része. Minden tanévben megrendezésre kerül a Családi Napunk, ahol szintén teret kap az egészséges életmódra nevelés. A nagycsoportos gyerekek heti rendszerességgel részt vesznek vízhez szoktatás foglalkozásokon a Termál Gyógyfürdőben. Sporteszközök tekintetében jól felszerelt az óvodánk, szeretjük és alkalmazzuk a mindennapos testnevelések alkalmával, amíg az idő engedi, a szabadban szervezzük ezeket a tevékenységeket.
A Százszorszép Óvoda Alapítványának bemutatása
Az Alapítvány neve: A Szentesi Százszorszép Óvodások Legszebb Napjaiért Alapítvány
Székhelye: 6600 Szentes, Köztársaság utca 4.
Az Alapítvány adószáma: 18789490-1-06
Az Alapítvány számlaszáma: 10402836-50526749-83721016
Óvodánk saját Alapítvánnyal rendelkezik, mely 2017-ben jött létre. Az Alapítvány célja, a Kertvárosi Óvodába járó gyermekek testi, értelmi, érzelmi, akarati képességeinek kibontakoztatására, fejlesztésére irányulóeszközök bővítése és eljárások megvalósítása. Olyan óvodai programok, rendezvények valósuljanak meg, melyek készségeiket, képességeiket fejleszti, erősíti a családi kapcsolatokat, és az óvoda és a család közötti kapcsolatot is. Ezen rendezvényeket támogatja az Alapítvány a bevételeiből, továbbá az adó 1%-ból. Az óvodai eszközök bővítése is fontos feladata az alapítványnak, mellyel szintén a gyermekek mindennapjai válnak színesebbé.
Az Alapítvány közhasznú tevékenységi feladatokat is ellát, ilyen az egészségmegőrzés, és Hagyományápolás. E tevékenységek megvalósításra Családi kézművesnapot rendezünk, melyen az óvodás gyermekek családtagjaikkal együtt vesznek részt. Nagyszabású rendezvényünk a Százszorszép Óvoda Családi napja, melyen színes programokkal, játékokkal, családi vetélkedővel várjuk a gyermekeket és szüleiket.

Képek az óvodáról: