Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Szentesi Felsőpárti Óvoda Dr. Mátéffy Ferenc utcai Tagóvodája

Tagóvoda vezető:

Zeleiné Bucskó Anikó

Jelenlegi létszám:

90 fő

Tel.:

+36 63 312 194
boldog óvoda
Kollektíva

Csoportjaink:

Tökmag csoport

Ponyeczkiné Brezovai Katalin óvodapedagógus /
igazgató helyettes
Vincze Adrienne óvodapedagógus
Boros Ildikó dajka

Tádé csoport

Taryné Molnár Eszter óvodapedagógus
Németh Ildikó Adrienn óvodapedagógus
Zsoldos Mónika dajka

Manócska csoport

Arató Csanád óvodapedagógus
Bálint Éva óvodapedagógus
Gyói Andrea dajka

Mazsola csoport

Zeleiné Bucskó Anikó óvodapedagógus/tagóvoda vezető
Hevesi Réka Luca pedagógiai asszisztens
Stabereczné Simon Mónika dajka /helyettesíti Fábjánné Pető Dórát/
Pászti-Tóth Anita pedagógiai asszisztens

Óvoda bemutatása:

Óvodánk egy régi és egy új városrész határán helyezkedik el. A nevelés, oktatás 4 csoportszobában folyik, melyek világosak, tágasak. A foglalkoztatók berendezéseit úgy alakítottuk ki, hogy szolgálja a gyermekek biztonságát, kényelmét, megfelel testméreteiknek, biztosítja egészségük megőrzését, fejlődését. Rendelkezünk tornaszobával és fejlesztőszobával, ahol logopédus, gyógypedagógus, pciszhológus és fejlesztőpedagógus foglalkozik a gyermekekkel. Tornaszobánk jól felszerelt, a mai kor követelményeinek megfelelő. Mozgásfejlesztő eszközök (bordásfal, Body roll, szobakerékpár, lépcsőző, füles labdák, Wesco táska, egyensúlyozók) segítik a gyermekek harmonikus mozgásának kialakítását. A mozgásfejlesztő eszközök egész nap a gyermekek rendelkezésére állnak. Fontosnak tartjuk a változatos mozgáslehetőség biztosítását az óvodai élet minden területén.
Nagy füves, fás udvarunkon minden csoportnak külön játszótere van, életkornak megfelelő méretű mászókával, mérleghintával, homokozóval és egyéb játékokkal. Az udvar játékai a gyermekek mozgásfejlődését, kényelmét, szolgálják, lehetővé teszik a biztonságos mozgás és játékigény kielégítését.
A szociális helyiségek (öltöző, mosdó, WC) néhány éve lettek felújítva így modern, esztétikus környezet várja a gyermekeket. Ágyaink modern, Wesco műanyag ágyak, amik jól szellőznek, könnyen tisztíthatóak és nyugodt, kényelmes pihenést biztosítanak. Tálalókonyhánk szintén a közelmúltban lett felújítva, tágas, modern.
Nevelőtestületünk kiemelt feladatának tekinti az egészséges életmódra nevelést, a mozgásfejlesztést. Mivel ez óvodánk fő profilja, így minden tevékenységünkbe beillesztjük. Ennek érdekében változatos mozgáslehetőségeket biztosítunk az óvodai élet minden területén. A mindennapos testnevelés mellett, a tanköteles korú gyermekek úszni járnak, van ovi-foci, mazsorett, valamint gyermekjóga. A tanév során lehetőség van korcsolyázásra.
 Pedagógiai Programunk az Országos Alapprogram célkitűzéseire épül, a TŰZ, VÍZ, FÖLD, LEVEGŐ kompetencia tartalommal működik, kiegészítve az ünnepkörök, hagyományok, évszakok tématerv javaslataival. A pedagógiai program megválasztásánál építettünk a természetes környezeti adottságainkra. A gyermekeket a növények és állatok tiszteletére és ennek megóvására neveljük.   Óvodánkat jellemzi a tevékenységközpontúság, amelyben tiszteletben tartjuk a gyermek egyéni sajátosságait, jogait, tudatosan építünk a gyermeki aktivitásra.  Gyermekközpontú óvodai nevelésünk a gyermeki személyiség kibontakoztatására irányul, szeretetteljes, elfogadó és nyugodt légkörben.  A tevékenységeket komplexitás és differenciált tanulásszervezés jellemzi. Programunk egyik kiemelkedő feladatának tekinti a felzárkóztatást és a tehetséggondozást.
Óvodánk az elsők között csatlakozott  az „Ovi-zsaru” programhoz, melyet rendszeresen alkalmazunk a megfelelő korcsoportokban.
Működésünket segíti a

Szentesi Kertvárosi Óvodások Képességfejlesztéséért Alapítvány

melyet 2000-ben alapítottuk szülői segítséggel. A kuratórium elnöke Bujtás Rita, tagja Kocsisné Szabó Katalin.  Alapítványunk célja, hogy anyagi segítséget nyújtson az óvodai fejlesztéshez szüksége eszközök beszerzéséhez, játékeszközök, fejlesztőeszközök vásárlásával segítse az oktató, nevelő munka színvonalas működtetését. A képességek különböző fajtáinak alapjait a gyermekeink elsősorban a családban sajátítják el, azonban előfordul, hogy egyes területeken megjelenik a kognitív fejlődés hiánya, ezek leküzdésében segítünk a módszerspecifikus fejlesztő játékok elérhetővé tételével. Az alapítvány tevékenységi körébe tartozik még az óvodai programok támogatása, amelyeken a gyermekek és szüleik is jól érezhetik magukat.
Adószám: 18467286-1-06
Bankszámlaszám: 57200031-10030699
 TESCO Pályázat nyertese lett harmadszor is óvodánk!
A Tesco "Ön választ, mi segítünk" pályázatán, a Szentesi Kertvárosi Óvodások Képességfejlesztéséért Alapítvány először 400.000.- Ft-ot nyert, melyet levegő tisztító berendezésekre és fejlesztő játékok vásárlására fordított az óvoda, majd másodszor 250.000.-Ft-ot, melyen udvari játékokat vásárolhattunk. 2023. februárjában pedig óvodánk ismét 400.000.-Ft-tal gazdagodott, melyet "OKOSESZKÖZÖKRE" költhetünk! Köszönet A Tesco-nak és a szavazóknak!
2018 óta Testvéróvodánk a sepsiszentgyörgyi Benedek Elek Napköziotthon. Az óvodák közötti megállapodás értelmében, minden évben sor kerül egy találkozásra vagy a helyi, vagy a külhoni óvodában, mivel a kapcsolat kialakításának elsődleges célja a szakmai tapasztalatok, ismeretek kicserélése.
2018-ban csatlakoztunk Prof. Dr. Bagdy Emőke, a Jobb Veled a Világ Boldogságóra programjához, amely a pozitív pszichológia kutatásainak eredményeire építve és annak módszereit alkalmazva, megismerteti a gyermekekkel a boldogság fő összetevőit. Óvodánk háromszor nyerte el a Boldog Óvoda címet, mielőtt a 2021/2022-es tanévben jogosulttá vált az Örökös Boldog Óvoda címre.
Külön programok az óvodában:
Rendezvények:
► úszás
► foci (Bozsik-Program)
     vezeti: Pászti-Tóth Anita
► néptánc
     vezeti: Bagi Ferenc táncpedagógus
► mazsorett
► angol 
     vezeti: Balázs Bakai Tímea tanárnő
► játékos kutyaterápia 
     vezeti: Csák Petra
► katolikus és református hittan.
Nyitott:
     ► Családi Adventi készülős
     ► Farsangi mulatságok
     ► Húsvéti barkács délután
     ► Anyák napja
     ► Családi Egészségnap
     ► Tanévzáró - ovis ballagás
  Zárt: 
     ► Tök nap, Liba nap
     ►Mikulás, Karácsony 

Képek az óvodáról: