Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Szentesi Felsőpárti Óvoda Nagytőkei Tagóvodája

Tagóvoda vezető:

Kálmán Edit

Férőhely:

26 fő

Jelenlegi létszám:

8 fő
Nagytőkei Tagóvoda
Nagytőkei Tagóvoda
Nagytőkei Tagóvoda
Nagytőke alföldi területen fekszik, Szentestől 17 km-re. A vidék egykoron dúsan zöldellő rét, gazdag madárvilág élőhelye volt.
A település 1952-ben alakult, jelenleg 489 főt számláló kis község. Az itt lakó emberek többsége az állattartás és a földművelés mellett a közeli Szentes városában dolgozik.
Az óvoda 1970 óta működik egy osztatlan csoporttal. Nagytőkén az óvoda az egyetlen olyan intézmény, amely a gyermekek nevelését - oktatását - látja el.
Az óvodánk a község önkormányzata által fenntartott intézmény, amely biztosítja az óvodás korú gyermekek óvodai nevelését, ellátását. Az épület családi háznak épült, de átalakították óvodának. 2020. áprilisában egy pályázatnak köszönhetően az épületet felújították, kívülről és belülről is kifestették, az udvarra új játékok kerültek.
Belső felszereltsége megfelel a 3-7 éves gyermekek életkori sajátosságainak, segíti fejlődésüket.
A csoportszoba tágas, világos helyisége kiváló teret nyújt a pedagógiai munkának. A szabad játékokon belül a dramatikus szerepjátékokon keresztül a bábozásig, a barkácsolásig elegendő hely van a gyermekek szabad tevékenységére, önmegvalósítására.
 
Nagytőkei Tagóvoda
Nagytőkei Tagóvoda
Nagytőkei Tagóvoda
Az óvoda 2010. augusztus 1-én csatlakozott a szentesi Kertvárosi Óvodához Kistérségi Társulás keretében. A Szentesi Felsőpárti Óvoda Pedagógiai Programja szerint dolgozik, mely jól alkalmazható az olyan családias hangulatú óvodában is, mint a nagytőkei.
Az óvoda nagy udvara változatos felületű: erdős, füves, kövezett, napos, és árnyat adó,
ahol biztosított a gyermekek mozgásigényének kielégítése a nap minden időszakában. Nagyon sok időt töltünk a szabadban. Az egészséges életmód, a mozgásigény kielégítése rendkívül fontos ebben az életszakaszban. A gyerekeknek módjukban áll itt bunkert építeni, akadálypályán kipróbálni erejüket, ügyességüket, kitartásukat. A nagymozgásokat fejlesztő udvari játékok (mászókák, hinták, csúszdák, stb...) biztosítják, amik az európai szabványnak megfelelnek. A homokozás a gyermek udvari tevékenységei között az elsődleges helyet foglalja el, amit évente cserélünk.
A mozgás mellett nagy hangsúlyt fektetünk a környezettudatos magatartás alakítására, mélyítésére.  Az ovisok aktív szerepet vállalnak környezetük, csoportszobájuk szépítésében, az udvar gondozásában. Tavasszal közösen a felnőttek segítségével virágokat, szamócát ültetnek, locsolnak, gyomlálnak, ősszel avart söprögetnek, madáretetőt készítenek. Ügyelnek a rendre és a tisztaságra. A gyermekek figyelemmel kísérhetik a környezetük változásait, közvetlen tapasztalatszerzés útján szereznek újabb ismereteket az őket körülvevő világról.
Az egészséges életmódra nevelésre a falusias légkör jó teret biztosít. Kevés a jármű, az állatokkal, a természettel napi kapcsolatunk van. A falusias légkör áthatja a mindennapokat, ami elsősorban az egyszerűségben, és a közvetlenségben mutatkozik meg.

 
Az intézményünkben diplomás óvodapedagógus dolgozik és vele összhangban, nagy hatékonysággal egy pedagógiai asszisztens, Vida-Szűcs Sándorné és szakképzett dajka, Virágos Andrea.
Az óvodapedagógus munkáját segíti egy logopédus, és egy fejlesztő pedagógus, akik heti, valamint óvodapszichológus, aki havi rendszerességgel foglalkoznak a rászoruló gyerekekkel. A szociális munkás havi egy alkalommal látogatja a csoportunkat.
A gyermekek gondozásában, szűrő vizsgálatok esetén (mérések, fogápolás, fejtetvesség) a község védőnői szolgálatára is számíthatunk.
A nevelő munkánkban az anyanyelvi nevelés, a fejlesztő játékok és a mozgás napi szinten megjelenik. Az alacsony létszám lehetővé teszi az egyéni bánásmódot, hogy minden gyermek kívánsága, vágya teljesüljön (pl. dalos játékoknál, mozgásos játékoknál…). Több figyelem jut egy gyermekre. A csoport heterogén összetétele ellenére a gyermekek toleránsak, segítőkészek, türelmesek egymással. Az érzelmi nevelés, a szocializációs képességek fejlesztése e nyugodt, családias hangulatú, harmonikus légkörű csoportban nap, mint nap megvalósul.
 
Az óvodánk a község önkormányzata által fenntartott intézmény, amely biztosítja az óvodás korú gyermekek óvodai nevelését, ellátását.
A csoportszoba tágas, világos helyisége kiváló teret nyújt a pedagógiai munkának. A szabad játékokon belül a dramatikus szerepjátékokon keresztül a bábozásig, a barkácsolásig elegendő hely van a gyermekek szabad tevékenységére, önmegvalósítására.
A nevelő munkánkban az anyanyelvi nevelés és a mozgás napi szinten megjelenik.
Az alacsony létszám lehetővé teszi, hogy minden gyermek kívánsága, vágya teljesüljön (pl. dalos játékoknál, mozgásos játékoknál…). A csoport heterogén összetétele ellenére a gyermekek toleránsak, segítőkészek, türelmesek egymással. Az érzelmi nevelés, a szocializációs képességek fejlesztése e nyugodt, családias hangulatú, harmonikus légkörű csoportban nap, mint nap megvalósul.
Nagyon sok időt töltünk a szabadban. Az egészséges életmód, a mozgásigény kielégítése rendkívül fontos ebben az életszakaszban. A gyerekeknek módjukban áll itt bunkert építeni, akadálypályán kipróbálni erejüket, ügyességüket, kitartásukat.
A mozgás mellett az ovisok aktív szerepet vállalnak környezetük szépítésében. Fontosnak tartjuk az egészséges életmód kialakításán belül a környezet- és természetvédelmet. A gyermekek figyelemmel kísérhetik a környezetük változásait, közvetlen tapasztalatszerzés útján szereznek újabb ismereteket az őket körülvevő világról.
Nagytőkei Tagóvoda
Nagytőkei Tagóvoda
Nagytőkei Tagóvoda
Nagytőkei Tagóvoda
Nagy hangsúlyt fektetünk a környezettudatos magatartás alakítására, mélyítésére.
Mivel kis településen van az óvodánk, hátrányos helyzetének csökkentésére gyakran részt veszünk a városi kulturális programokon. A szentesi Koszta József Múzeum több előadására is elmegyünk, a Gyermekkönyvtár aktív tagjai vagyunk. Minden évben ellátogatunk a Tűzoltóságra, a szentesi piacra is. Az élmények, a tapasztalatok a gyermekek játékában mindig megjelennek.  A gyermekek érdeklődésére épülő játékba ágyazott tanulás az értelmi nevelésünk alapját képezi.
Nagytőkei Tagóvoda
Nagytőkei Tagóvoda
Nagytőkei Tagóvoda
Fontosnak tartottuk, hogy óvodánk is szerepeljen a köztudatban, ezért kerestük a szereplésre alkalmat adó lehetőségeket, ahol bemutatkozhattunk.
Évek óta szeptemberben fellépünk a Lecsó fesztiválon Szentesen, elmegyünk a Márton napi rendezvényre is a szentesi Sportcsarnokba.
A Városi Karneválon is szerepelt a csoportunk, és részt veszünk különböző rendezvényeken,(Vasúttörténeti kiállítás,) sporteseményeken (Ovis futam). Keressük az együttműködést óvodai programunkhoz igazítottan a városban működő múzeummal, de élünk az időszakonként megrendezésre kerülő kiállítási lehetőségekkel is. (Farkas Bertalan tiszteletére rendezett űrhajós kiállítás).
A nagycsoportosokkal járunk színházba,(Micimackó bérletes előadások), a gyermekkönyvtár által szervezett programokra (Népmese napja, Zeneiskolás télapó műsor, Óvodások hete).
Célunk az, hogy a kultúraközvetítő, műveltséggazdagító programokkal, a gyermekek ismereteit gyarapítsuk, ízlésüket formáljuk, s nem tagadott célunk volt, hogy óvodánk is a köztudatba kerüljön.
Nagytőkei Tagóvoda
Sport nap
Nagytőkei Tagóvoda
Idősek napja
Nagytőkei Tagóvoda
Állatok világnapja
Az ide járó gyermekek megtapasztalhatják, hogy milyen boldog gyermekként megélni az óvodás éveket, hiszen a kevés létszám miatt kellő figyelembe részesülnek, megkapják azt az egyéni törődést, amire életkorukból adódóan nagy szükségük van.
Megismerhetik, és részesei lehetnek a természet adta lehetőségeknek, növénytermesztés, kerti munkálatok kapcsán. Kellő hely és játékeszközök állnak rendelkezésükre, hogy kiéljék a határtalan mozásigényüket.
Nyugodt, családias légkör várja a nagytőkei óvodásokat, ahol a szülőkkel közösen mindent megteszünk a keigyensúlyozott boldog gyermekek fejlődéséért.