Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Szentesi Felsőpárti Óvoda Nagytőkei Tagóvodája

Tagóvoda vezető:

Kálmán Edit

Férőhely:

26 fő

Jelenlegi létszám:

8 fő
Nagytőkei Tagóvoda
Nagytőkei Tagóvoda
Nagytőkei Tagóvoda
Nagytőke alföldi területen fekszik, Szentestől 17 km-re.
A vidék egykoron dúsan zöldellő rét, gazdag madárvilág élőhelye volt.
A település 1952-ben alakult, jelenleg 489 főt számláló kis község. Az itt lakó emberek többsége az állattartás és a földművelés mellett a közeli Szentes városában dolgozik.
Az óvoda 1970 óta működik egy osztatlan csoporttal. Nagytőkén az óvoda az egyetlen olyan intézmény, amely a gyermekek nevelését - oktatását - látja el.
Az épület családi háznak épült, de átalakították óvodának. Belső felszereltsége megfelel a 3-7 éves gyermekek életkori sajátosságainak, segíti fejlődésüket.
Az óvoda 2010. augusztus 1-én csatlakozott a szentesi Kertvárosi Óvodához Kistérségi Társulás keretében. A Kertvárosi Óvoda Pedagógiai Programja szerint dolgozik, mely jól alkalmazható az olyan családias hangulatú óvodában is, mint a nagytőkei.
2020. áprilisban egy pályázatnak köszönhetően az épületet felújították, kívülről és belülről is kifestették.
Az óvoda szép, nagy füves udvarán biztosított a gyermekek mozgásigényének kielégítése a nap minden időszakában.
Nagytőkei Tagóvoda
Nagytőkei Tagóvoda
Nagytőkei Tagóvoda
Az óvoda udvara gondosan ápolt, amiből a gyermekek is kiveszik a részüket. Tavasszal közösen a felnőttek segítségével virágokat, szamócát ültetnek, locsolnak, gyomlálnak, ősszel avart söprögetnek, madáretetőt készítenek. Ügyelnek a rendre és a tisztaságra, ezzel alakítjuk a környezettudatos magatartásukat is. Az egészséges életmódra nevelés roppant fontos számunkra, s helyzetünkből adódóan szerencsések vagyunk, hogy ez a falusias légkör jó teret biztosít ennek. Kevés a jármű, az állatokkal, a természettel napi kapcsolatunk van.
A nagymozgásokat fejlesztő udvari játékok (mászókák, hinták, csúszdák, stb...) biztosítják. A homokozás a gyermek udvari tevékenységei között az elsődleges helyet foglalja el, amit évente cserélünk.
Az óvoda udvara változatos felületű: erdős, füves, kövezett, napos, és árnyat adó.
Az óvodára jellemző a falusias légkör, amely áthatja a mindennapokat. Ez elsősorban az egyszerűségben, és a közvetlenségben mutatkozik meg.
Az intézményünkben szakvizsgázott, diplomás óvodapedagógus dolgozik és vele összhangban, nagy hatékonysággal egy pedagógiai asszisztens, Vida-Szűcs Sándorné és szakképzett dajka, Virágos Andrea.
Az óvodapedagógus munkáját segíti egy logopédus, és egy fejlesztő pedagógus, akik hetente egy-egy alkalommal foglalkoznak a rászoruló gyerekekkel, valamint szociális munkás is, aki havi rendszerességgel látogatja a csoportunkat.
A nagycsoportos óvodásaink hetente egy alkalommal úszásfoglalkozáson vesznek részt a szentesi Gyógyfürdőben szakképzett úszó-oktató segítségével.
A gyermekek gondozásában, szűrő vizsgálatok estén (mérések, fogápolás, fejtetvesség) a község védőnői szolgálatára is számíthatunk.
Az idei tanévtől (2021-től) kezdeményezések vannak néptánc oktatásra, valamint lovaglásra.
Az óvodánk a község önkormányzata által fenntartott intézmény, amely biztosítja az óvodás korú gyermekek óvodai nevelését, ellátását.
A csoportszoba tágas, világos helyisége kiváló teret nyújt a pedagógiai munkának. A szabad játékokon belül a dramatikus szerepjátékokon keresztül a bábozásig, a barkácsolásig elegendő hely van a gyermekek szabad tevékenységére, önmegvalósítására.
A nevelő munkánkban az anyanyelvi nevelés és a mozgás napi szinten megjelenik.
Az alacsony létszám lehetővé teszi, hogy minden gyermek kívánsága, vágya teljesüljön (pl. dalos játékoknál, mozgásos játékoknál…). A csoport heterogén összetétele ellenére a gyermekek toleránsak, segítőkészek, türelmesek egymással. Az érzelmi nevelés, a szocializációs képességek fejlesztése e nyugodt, családias hangulatú, harmonikus légkörű csoportban nap, mint nap megvalósul.
Nagyon sok időt töltünk a szabadban. Az egészséges életmód, a mozgásigény kielégítése rendkívül fontos ebben az életszakaszban. A gyerekeknek módjukban áll itt bunkert építeni, akadálypályán kipróbálni erejüket, ügyességüket, kitartásukat.
A mozgás mellett az ovisok aktív szerepet vállalnak környezetük szépítésében. Fontosnak tartjuk az egészséges életmód kialakításán belül a környezet- és természetvédelmet. A gyermekek figyelemmel kísérhetik a környezetük változásait, közvetlen tapasztalatszerzés útján szereznek újabb ismereteket az őket körülvevő világról.
Nagytőkei Tagóvoda
Nagytőkei Tagóvoda
Nagytőkei Tagóvoda
Nagytőkei Tagóvoda
Nagy hangsúlyt fektetünk a környezettudatos magatartás alakítására, mélyítésére.
Mivel kis településen van az óvodánk, hátrányos helyzetének csökkentésére gyakran részt veszünk a városi kulturális programokon. A szentesi Koszta József Múzeum több előadására is elmegyünk, a Gyermekkönyvtár aktív tagjai vagyunk. Minden évben ellátogatunk a Tűzoltóságra, a szentesi piacra is. Az élmények, a tapasztalatok a gyermekek játékában mindig megjelennek.  A gyermekek érdeklődésére épülő játékba ágyazott tanulás az értelmi nevelésünk alapját képezi.
Nagytőkei Tagóvoda
Nagytőkei Tagóvoda
Nagytőkei Tagóvoda
Fontosnak tartottuk, hogy óvodánk is szerepeljen a köztudatban, ezért kerestük a szereplésre alkalmat adó lehetőségeket, ahol bemutatkozhattunk.
Évek óta szeptemberben fellépünk a Lecsó fesztiválon Szentesen, elmegyünk a Márton napi rendezvényre is a szentesi Sportcsarnokba.
A Városi Karneválon is szerepelt a csoportunk, és részt veszünk különböző rendezvényeken,(Vasúttörténeti kiállítás,) sporteseményeken (Ovis futam). Keressük az együttműködést óvodai programunkhoz igazítottan a városban működő múzeummal, de élünk az időszakonként megrendezésre kerülő kiállítási lehetőségekkel is. (Farkas Bertalan tiszteletére rendezett űrhajós kiállítás).
A nagycsoportosokkal járunk színházba,(Micimackó bérletes előadások), a gyermekkönyvtár által szervezett programokra (Népmese napja, Zeneiskolás télapó műsor, Óvodások hete).
Célunk az, hogy a kultúraközvetítő, műveltséggazdagító programokkal, a gyermekek ismereteit gyarapítsuk, ízlésüket formáljuk, s nem tagadott célunk volt, hogy óvodánk is a köztudatba kerüljön.
Nagytőkei Tagóvoda
Sport nap
Nagytőkei Tagóvoda
Idősek napja
Nagytőkei Tagóvoda
Állatok világnapja
Az ide járó gyermekek megtapasztalhatják, hogy milyen boldog gyermekként megélni az óvodás éveket, hiszen a kevés létszám miatt kellő figyelembe részesülnek, megkapják azt az egyéni törődést, amire életkorukból adódóan nagy szükségük van.
Megismerhetik, és részesei lehetnek a természet adta lehetőségeknek, növénytermesztés, kerti munkálatok kapcsán. Kellő hely és játékeszközök állnak rendelkezésükre, hogy kiéljék a határtalan mozásigényüket.
Nyugodt, családias légkör várja a nagytőkei óvodásokat, ahol a szülőkkel közösen mindent megteszünk a keigyensúlyozott boldog gyermekek fejlődéséért.